Seiteninhalt
AMTSLEITUNG

Telefonnummern

Amtsleitung

305-45100

Geschäftszimmer 305-45105
Amtsfax 305-45111
ARBEITSVERMITTLUNG  
Sachgebietsleitung 305-45250
ALLEINERZIEHENDE  jc-vermittlung-alleinerziehende@ingolstadt.de
Teamleitung 305-45270
A-Gn
305-45232
Go-Mi 305-45234
Mi-Sa 305-45233
Sb-Z 305-45236
A-Z (FM) 305-45235
A-Z (FM) 395-45240
A-Z (Coaching) 305-45231
Teamfax 305-45239
ANERKANNTE FLÜCHTLINGE
 jc-vermittlung-ue25@ingolstadt.de
Teamleitung 305-45290
A-Alia 305-45265
Alib-Fai 305-45271
Faj-Kl 305-45256
Km-Ot 305-45266
Ou-Z 305-45257
ARBEITGEBERTEAM  
Teamleitung 305-45290
  305-45292
  305-45293
Teamfax 305-45299
U25  jc-vermittlung-u25@ingolstadt.de
Teamleitung 305-45290
A-C 305-45224
D-Kal 305-45223
Kam-Kur 305-45226
Kus-Sai 305-45222
Sai-Z
305-45225
A-Z (FM)
305-45220
Ü25
jc-vermittlung-ue25@ingolstadt.de
Teamleitung 305-45261
A-Amb / Chb-Goc
305-45255
Amc-Asc / God-Je
305-45268
Asd-Baa / Jf-Koch
305-45263
Bab-Bel / Koci-Mavra
305-45264
Bem-Ber / Mavrb-Muh
305-45267
Bes-Bra / Mui-Schil
305-45258
Brb-Bub / Schim-Spa
305-45262
Buc-Cha / Spb-Z
305-45254
A-H (FM)
305-45260
I-K (FM) 305-45253
L-R (FM) 305-45259
S-Z (FM) 305-45251
Ü50  jc-vermittlung-ue50@ingolstadt.de
Teamleitung 305-45270
A-Fra 305-45276
Frb-Kuh 305-45277
Kui-San 305-45273
Sao-Z
305-45272
Teamfax 305-45231
 LEISTUNGSSACHBEARBEITUNG
 
Sachgebietsleitung 305-45300
TEAM 1 (Abe-Hh)
jc-leistung-team1@ingolstadt.de
Teamleitung 305-45310
Ab-Ah
305-45318
Ai-Alh 305-45316
Ali-Alz
305-45322
Am-Bec
305-45314
Bed-Bz
305-45319
C-Dep
305-45318
Deq-Fis
305-45315
Fit-Gei 305-45322
Gej-Gri 305-45316
Grj-Hh 305-45321
Teamfax
305-45329
TEAM 2 (Hi-Nes)
jc-leistung-team2@ingolstadt.de
Hi-Ja (stv.Teamleiter)
305-45331
Jb-Klee 305-45336
Klef-Kue 305-45339
Kuf-Mai
305-45337
Maj-Meh 305-45332
Mei-Nes 305-45338
Teamfax
305-45349
TEAM 3 (Net-Z und A-Abd)  jc-leistung-team3@ingolstadt.de
Teamleitung 305-45350
Net-Nov 305-45359
Now-Pal 305-45362
Pam-Rie 305-45351
Rif-Schl
305-45352
Schm-So 305-45358
Sp-Tal 305-45353
Tam-Wald 305-45354
Wale-Wil / Respect Training 305-45356
Wim-Z 305-45355
A-Abd 305-45355
Teamfax 305-45369
SELBSTÄNDIGE, FRAUENHAUS (A-Z)
jc-leistung-selbstaendige@ingolstadt.de
 A-Z 305-45335
ZENTRALE AUFGABEN  
Sachgebietsleitung 305-45110
ARBEITGEBER- UND TRÄGERBEZOGENE LEISTUNGEN / BILDUNG UND TEILHABE (SGB II, KIZ, WOGG)  jc-finanzen@ingolstadt.de
Eingliederungsleistungen 305-45120
Eingliederungsleistungen 305-45121
Eingliederungsleistungen 305-45122
Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung)
305-45123
Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung) 305-45124
Bildung und Teilhabe (A-J)
305-45126
Bildung und Teilhabe (K-Z) 305-45125
Teamfax 305-45120
CONTROLLING / ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  jc-finanzen@ingolstadt.de
  305-45140
ORDNUNGSWIDRIGKEITENSTELLE jc-widerspruch-owig@ingolstadt.de
  305-45140
RECHTSBEHELFSSTELLE jc-widerspruch-owig@ingolstadt.de
Endziffer (BG): 00-33 305-45160
Endziffer (BG): 34-66 305-45161
Endziffer (BG): 67-99 305-45162
Teamfax 305-45169